Celafmetingen (L x B): ca. 140 x 120 µm

 


sieralg van de maand
juni 2002

Micrasterias americana

Micrasterias americana, het Amerikaanse Ridderkruis, is een opvallende sieralgsoort. Intrigerend is de sterke toename in ons land, met name in de laatste jaren. In Heimans' overzicht van Nederlandse Ridderkruissoorten (in Redeke 1935) wordt de soort nog in het geheel niet genoemd.De allereerste vermelding in Nederland (vanuit het Van Esschenven bij Oisterwijk) dateert uit het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sindsdien is het aantal bekende vindplaatsen gestaag toegenomen, zie bijvoorbeeld de verspreidingskaart van M. americanaelders op de website.
Vooral in de laatste jaren gaat het daarbij bovendien vaak om locaties waar de soort zich uitgesproken dominant manifesteert (petgaten Ankeveen, zanderij Crailo, Radiofles bij Kootwijk). Het betreft hier relatief dynamische milieus (pionier- dan wel storingsituaties) waar M. americana zich kennelijk explosief kan ontwikkelen. Meldingen van nieuwe vindplaatsen (liefst ondersteund door een illustratie, of gefixeerd materiaal) die het inzicht in verspreiding en ecologie van deze soort kunnen vergroten zijn van harte welkom.

Literatuur:

REDEKE, H.C. 1935.
Synopsis van het Nederlandschezoet - en brakwater - Plankton, 2: 104 pp.