<

Euastrum luetkemuelleri. Let op de betrekkelijk geringe celgrootte, de globaal trapeziumvormige omtrek van de semicel en de zwakke apicale insnijdingen.

Cel-afmetingen (L x B): 25 x 18 µm

 

 

Sieralg van de maand
november 2017

Euastrum luetkemuelleri

Eu. luetkmuelleri is een van de Euastrum-soorten die verward kunnen worden met kleine Cosmaria. Euastrum-specifieke karakteristieken als een apicale insnijding, gedilateerde apicale lob en centrale opzwelling van de semicel zijn namelijk slechts zwak ontwikkeld. Een differentiërend kenmerk ten opzichte van de er wel wat op lijkende soort Eu. insulare (sieralg van juni 2016) zit in de expressie van de laterale semicellobben: duidelijk ontwikkeld (doorgaans zelfs sterker dan de basale lobben) bij Eu. insulare, nauwelijks ontwikkeld bij Eu. luetkemuelleri, resulterend in een enigszins trapeziumvormige omtrek van de semicel. In Nederland is Eu. luetkemuelleri een zeer zeldzame soort, alleen bekend van enkele oligo-mesotrofe vennen.

Een andere cel van Eu. luetkemuelleri met rudimentaire laterale semicellobben.

Lege cel van Eu. luetkemuelleri met iets beter ontwikkelde laterale semicellobben. De semicellen tonen een subapicale, gekromde, transversale groeve in de celwand die kenmerkend zou zijn voor de kwestieuze var. carniolicum.

 

SEM-foto van Euastrum luetkemuelleri var. carniolicum

Foto © Jan Šťastný