Cosmarium holmiense var. integrum, gelegen tussen een cel van het diatomeeëngenus Synedra (links) en een fragment van het filamenteuze groenwier Zygnema (rechts).

Celafmetingen (L x B) ca 55 x 30 µm

 


sieralg van de maand
april 2004

Cosmarium holmiense

Cosmarium holmiense behoort tot een groep van sieralgsoorten met een overwegend arctisch-alpiene verspreiding. Opvallend is dat een deel van deze soorten ook geregeld in het Europese laagland wordt aangetroffen, maar dan met name in een half-atmofytisch, qua zuurgraad min of meer neutraal milieu. Dergelijke milieucondities doen zich onder meer voor in ondiepe duinpoeltjes die periodiek droogvallen. In Nederland blijkt Cosmarium holmiense, met name de varieteit integrum, in een dergelijke habitat bepaald niet zeldzaam. Vooral het bemonsteren van natte moskussens levert een relatief grote trefkans op. Cosmarium holmiense var. integrum is gemakkelijk te herkennen aan de brede isthmus en vooral aan de iets onder de top abrupt ingesnoerde semicellen. De hierbij afgebeelde cel werd door Henk Schulp gevonden in de zogenaamde Paddenpoel, in Voornes Duin (Schulp, 2003).

Literatuur

Schulp, H., 2003. ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert’ — Over (sier)algen in enkele plasjes in Voornes Duin. — Zuid-Hollands Landschap 1/2003: 8-9.