Euastrum ampullaceum Foto © Jan Šťastný (naar Oostenrijks materiaal)

Euastrum ampullaceum. Let op de pyramidale omtrek van de semicel, waarbij de laterale lobben in de bovenste helft van de semicel zijn gelokaliseerd.

Celafmetingen (L x B): ca 100 x 60 µm

 


Sieralg van de maand
april 2012

Euastrum ampullaceum

Euastrum ampullaceum lijkt veel op Eu. humerosum. Vergeleken met laatstgenoemde soort zijn de cellen wat minder slank (lagere lengte/breedte verhouding), gemarkeerd door een driehoek van drie prominente scrobiculae in het semicelcentrum (in plaats van één enkele), terwijl de supraisthmale knobbel is verdubbeld (versus enkelvoudig bij Eu. humerosum). Eu. ampullaceum is kenmerkend voor oligotrofe hoogveenpoelen met een geringe invoer van mineralen uit de ondergrond. In ons land is de soort tegenwoordig erg zeldzaam.

Euastrum ampullaceum, mouse-over
mouse-over foto © Koos Meesters
(naar materiaal uit noordelijk Vlaanderen).

Cel van Euastrum ampullaceum. Merk op dat van de drie naast elkaar gelegen basale knobbels de middelste (supraisthmale) knobbel is verdubbeld.

Lege cel van Euastrum ampullaceum
Foto © Koos Meesters

Lege cel van Eu. ampullaceum (in scheve ligging) die een grof gescrobiculeerde celwand toont alsmede, in het semicelcentrum, een drietal in een driehoek gelegen, wit oplichtende porevelden (niet alle drie tegelijk in focus).

SEM-foto van Euastrum ampullaceum Foto © Jan Šťastný

SEM-foto van Eu. ampullaceum.

populatie in zuur water Foto © Koos Meesters (naar Waals materiaal)

Populatie van Eu. ampullaceum tezamen met cellen van Netrium oblongum, duidend op een zuur, oligotroof hoogveenmilieu.
(Ook nog te zien: een dode cel van Cosmarium amoenum en cellen van een pennate diatomeeënsoort).