Pleurotaenium ehrenbergii Foto © Koos Meesters

Cel van Pleurotaenium ehrenbergii. Let op de uitgesproken cylindrische vorm van de semicellen en de bekorreling van de apices.

Celafmetingen ( L x B): ca 400 x 25 µm

 

 

Sieralg van de maand
mei 2012

Pleurotaenium ehrenbergii

Pl. ehrenbergii is een van de meeste algemene Pleurotaenium-soorten. Hij is te onderscheiden van de eveneens algemene Pl. trabecula door zijn bijna volmaakt cylindrische semicellen (nagenoeg parallelle laterale zijden), die aan de top voorzien van een korrelkrans. Vergeleken met Pl. trabecula prefereert Pl. ehrenbergii een wat zuurder, voedselarmer milieu. In ons land is de soort wijd verbreid in vennen en veenpoeltjes. Zygosporen worden slechts zelden aangetroffen.

detail van cel-uiteindeFoto © Koos Meesters

Detail van cel-uiteinde met apicale granula.

andere cel van Pleurotaenium ehrenbergiiFoto © Marien van Westen

Een andere cel van Pl. ehrenbergii, omgeven door cellen van Staurodesmus cuspidatus (en een enkele cel van Cosmarium formosulum).

zygospore van Pleurotaenium ehrenbergiimouse-over foto's © Henk Schulp

Zygospore van Pl. ehrenbergii