Cosmarium formosulum. Let op de pyramidaal-trapeziumvormige semicelomtrek met bigranulate kartels.

Celafmetingen ( L x B): 60 x 54 µm

 

 

Sieralg van de maand
juni 2015

Cosmarium formosulum

Cosmarium formosulum, behorend tot de groep van de korrel-kartel cosmaria, kan gemakkelijk verward worden met een aantal andere soorten die er min of meer op gelijken. De semicellen zijn pyramide- tot trapeziumvormig.  Essentieel voor de determinatie is de omtrek van de semicellen: gekarteld, waarbij elke kartel gemarkeerd wordt door een tweetal granula. De regio net boven de isthmus is enigszins opgezwollen en bekleed met een aantal gekromde, verticale rijen granula. Tussen deze centrale ornamentatie en een aantal radiërende series van (gepaarde) korrels richting celrand is er een sculptuurloze zone. In Nederland komt Cosmarium formosulum algemeen voor in allerlei meso- tot eutrofe wateren, zowel zwak zure als alkalische.

Lege cel van Cosmarium formosulum waarop het centrale ornamentatiepatroon te zien is, alsmede de radiaire series granula naar de perifere kartels.

Lege cel van Cosmarium formosulum in zij-aanzicht waarop goed de opzwelling, net boven de isthmus is te zien.

SEM-foto van Cosmarium formosulum. Let op de sculptuurloze zone rondom de centrale ornamentatie.