Cel van X. basidentatum. De celwand in het midden van de semicel is bezet met een krans van granula. Op elk van de hoeken is een aantal forse stekels ingeplant. Let ook op de granula nabij de basishoeken.

Celafmetingen (L x B): 82 x 75 µm

 

 

Sieralg van de maand
augustus 2011

Xanthidium basidentatum

Xanthidium basidentatum verschilt van de verwante soorten X. cristatum en X. fasciculatum door een weelderiger ornamentatie. Elk van de semicelhoeken is bezet met een bundel van stekels. Voorts is bij elk der basishoeken een aantal markante granula te zien. In Nederland is X. basidentatum zeer zeldzaam. Tot voor kort waren slechts enkele incidentele waarnemingen van een of twee cellen bekend. Pas onlangs (excursie naar Eexterveld, maart 2011) werd een populatie van grotere omvang aangetroffen.

Dezelfde cel van X. basidentatum maar nu gefotografeerd bij lagere vergroting, waarbij beter uitkomt dat elk der semicelhoeken is bezet door een bundel van stekels.

Xanthidium basidentatum, afkomstig van de Eexterveld-populatie.

Cel van X. basidentatum in top-aanzicht

Cel van X. basidentatum in zij-aanzicht