Recent verschenen: 

Determinatiewerken voor sieralgen


 • W. & G.S. West: A Monograph of the British Desmidiaceae
  Volume 1. 1904; Vol. 2. 1905; Vol. 3. 1908; Vol. 4. 1912; Vol. 5 (completed by N. Carter). 1923. Ray Society, London
  Photomechanical reprint (all 5 volumes) by Johnson Reprint Corporation, New York/London: 1971.

  Links: Deel 1-5 zijn doorzoekbare pdf-bestanden.

  Onder de sieralgenflora's die geheel voltooid zijn is dit nog altijd de beste, hoewel deel 5 (tot stand gebracht door Nellie Carter, na de dood van vader en zoon West) duidelijk minder betrouwbaar is dan de eerste vier delen. Aangezien de flora bijna een eeuw geleden werd geschreven, is ze natuurlijk wel op een aantal punten verouderd. Er zijn inmiddels nieuwe soorten beschreven en ook de taxonomische en nomenclatorische inzichten betreffende een aantal eerder beschreven soorten hebben veranderingen ondergaan.
  Hoewel gericht op de soorten bekend vanuit Groot Brittannië, is de flora ook goed bruikbaar in andere Europese landen. Zowel de originele uitgave als de herdruk zijn alleen antiquarisch verkrijgbaar.

 • A.J. Brook & D.B. Williamson, 2010: A Monograph on some British Desmids
  Deals with the Mesotaeniaceae, Peniaceae and Closteriaceae known from the British Islands. Meant as an update of the West & West flora it offers a wealth of new, detailed ilustrations as well as an elaborate discussion of the taxa dealt with.
  The Ray Society (London), € 100

 • W. Krieger: Die Desmidiaceen Europas mit Berücksichtigung der aussereuropäischen Arten
  Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Band 13, Abteilung 1.
  Teil 1, Lieferung 1. 1933; Lief. 2. 1935; Lief. 3-4. 1937. (link betreft scans in pdf-formaat)
  Teil 2, Lieferung 1. 1939. (link betreft scans in pdf-formaat)
  Akademische Verlagsgeselschaft M.B.H., Leipzig.

  Photomechanical reprint of Teil 1 and Teil 2 by Johnson Reprint Corporation, New York/London: 1971

  Bovengenoemde delen uit Rabenhorst's Kryptogamenflora behandelen tezamen slechts een deel van de sieralgengeslachten, namelijk de genera van de Fam. Mesotaeniaceae alsmede, van de overige families, de genera Penium, Closterium, Docidium, Pleurotaenium, Triploceras, Ichthyocercus, Tetmemorus, Euastrum en Micrasterias.
  De flora van Krieger kan als een degelijk en kritisch werk worden beschouwd. Het is weliswaar primair gericht op de Europese vertegenwoordigers van bovengenoemde geslachten, maar behandelt ook tal van opvallende soorten uit tropische regionen. Helaas ontbreken echter de twee grootste en taxonomisch lastigste geslachten: Cosmarium en Staurastrum. Evenals de flora van West & West is ze voorts onvermijdelijk op een aantal punten verouderd. Toch geldt ze nog altijd als een van de meest geraadpleegde werken door sieralgenspecialisten, vooral waar het tropische soorten betreft.
  Zowel de originele uitgave als de herdruk zijn alleen antiquarisch verkrijgbaar.

 • W. Krieger & J. Gerloff: Die Gattung Cosmarium
  Lieferung 1. 1962; Lief. 2. 1965; Lief. 3-4. 1969.
  J. Cramer, Weinheim.

  Bovengenoemde vier afleveringen behandelen helaas niet het hele geslacht Cosmarium, maar slechts de gladwandige soorten uit dat genus. Aanvankelijk door Krieger gepland als onderdeel van Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, werd het werk uiteindelijk door Gerloff voltooid op basis van materiaal en manuscripten, nagelaten door Krieger bij diens dood in 1954. Hoewel Gerloff heeft geprobeerd het hoge wetenschappelijke niveau van Kriegers werk in de Rabenhorst-serie te continueren, is hij daar niet in geslaagd. De behandeling van de taxa in 'Die Gattung Cosmarium' is vrij oppervlakkig en vaak niet erg kritisch. In principe beoogt het werk een overzicht te geven van alle gladwandige Cosmarium-soorten uit de wereld. Door het weinig-kritische karakter dient het in de praktijk meer als literatuur-referentiewerk dan als een echte flora.
  Nog te koop bij Koeltz (ca DM 120)

 • J. Ruzicka: Die Desmidiaceen Mitteleuropas
  Band 1, Lieferung 1. 1977; Lief. 2. 1981.
  E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart

  Verreweg de beste sieralgenflora die er is. Zeer kritisch, zeer uitgebreid en met gedetailleerde, fraaie illustraties. Ruzicka heeft zichzelf hierbij zulke hoge eisen gesteld dat hij het werk onmogelijk tijdens zijn leven kon voltooien.
  In genoemde twee delen worden de volgende geslachten behandeld: Gonatozygon, Genicularia, Penium, Closterium, Docidium, Pleurotaenium, Triploceras, Triplastrum, Actinotaenium, Tetmemorus, Euastrum en Micrasterias. Net als in de flora van Krieger ontbreken dus de grote en moeilijke geslachten Cosmarium en Staurastrum, evenals trouwens een serie kleinere genera (waaronder de kolonievormende).
  Beide delen nog te koop (Deel 1: ca DM 140; Deel 2: ca DM 200)

 • K. Förster: Conjugatophyceae - Zygnematales und Desmidiales (excl. Zygnemataceae)
  Dr G. Huber-Pestalozzi: Das Phytoplankton des Süsswassers. Teil 8, 1. Hälfte. 1982.
  E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

  Een degelijke, kritische flora, maar lijdend aan één groot bezwaar: het bespreekt namelijk slechts een beperkte en tamelijk arbitraire selectie van soorten, beschreven vanuit uiteenlopende werelddelen. Aangezien de serie van Huber-Pestalozzi specifiek betrokken is op het plantaardig plankton van het zoete water, heeft Förster zijn selectie gericht op planktonisch levende sieralgsoorten. Onder de sieralgen komen echter maar weinig echte planktonische soorten (euplanktonten) voor; de overgrote meerderheid houdt zich op in het tychoplankton (tussen waterplanten). Met name de aanvulling in Försters flora vanuit deze grote groep is nogal willekeurig. Daarom voldoet deze flora vooral als een aanvullende informatiebron, eerder dan als een basaal determinatiewerk.
  Nog te koop (ca DM 180).

 • G.W. Prescott et al.: A Synopsis of North American Desmids
  Part 1. Saccodermae, by G.W. Prescott, H.T. Croasdale & W.C. Vinyard. 1972.
  Part 2. Placodermae.
  Section 1, by G.W. Prescott, H.T. Croasdale & W.C. Vinyard. 1975.
  Section 2, by G.W. Prescott, H.T. Croasdale & W.C. Vinyard. 1977.
  Section 3, by G.W. Prescott, H.T. Croasdale, W.C. Vinyard & C.E.M. Bicudo. 1981.
  Section 4, by G.W. Prescott, C.E. M. Bicudo & W.C. Vinyard. 1982.
  Section 5, by H. Croasdale, C.E.M. Bicudo & G.W. Prescott. 1983.

  Part 1: North American Flora, Series 2, Part 6. The New York Botanical Garden, New York.
  Part 2: University of Nebraska Press, Lincoln/London.

  Geen kritische flora, maar meer een overzicht (met illustraties) van alle sieralgtaxa die ooit uit Noord Amerika zijn vermeld. Aangezien de Noord Amerikaanse flora buitengewoon rijk is aan sieralgsoorten is Prescotts synopsis vooral waardevol als literatuur-referentiewerk. Part 1 nog slechts antiquarisch verkrijgbaar, Part 2 is onlangs in herdruk verschenen, zie Koeltz

 • H. Croasdale et al: Flora of New Zealand Desmids
  Volume 1, by H. Croasdale & E.A. Flint. 1986.
  Volume 2, by H. Croasdale & E.A. Flint. 1988.
  Volume 3, by H. Croasdale, E.A. Flint & M.M. Racine. 1994.

  Vol. 1: Government Printing Office, Wellington.
  Vol. 2: DSIR, Botany Division, Christchurch.
  Vol. 3: Manaaki Whenua Press, Lincoln (N.Z.).

  In opzet vergelijkbaar met Prescotts 'Synopsis of North American desmids', lijdt deze flora aan vergelijkbare tekortkomingen, hoewel de tekst over het algemeen iets kritischer is en de gemiddelde kwaliteit van de illustraties iets beter. Gezien de tamelijk geringe soortenrijkdom van de Nieuw Zeelandse sieralgenflora is de toepasbaarheid van deze boekenserie buiten genoemd eiland beperkt.
  Nog te koop bij Koeltz (Vol. 1: ca DM 50; Vol. 2: ca DM 80; Vol. 3: ca DM 150)

 • R. Lenzenweger: Desmidiaceenflora von Österreich
  Teil 1. 1996 (Bibliotheca Phycologica 101)
  Teil 2. 1997 (Bibliotheca Phycologica 102)
  Teil 3. 1999 (Bibliotheca Phycologica 104)

Teil 4. 2003 (Bibliotheca Phycologica 111)
J. Cramer, Stuttgart

Beknopte, maar zeer bruikbare flora, rijk aan (merendeels originele) gedetailleerde illustraties. Toepasbaar in het grootste deel van Europa. Hoewel taxonomisch niet zeer kritisch, is het toch een van de beste opties voor de beginnende desmidioloog in de gematigde en de alpiene klimaatsgebieden.
Te koop (bij Koeltz) voor ca DM 100 per deel.

 • Peter F.M. Coesel & Koos J. Meesters: Desmids of the lowlands– Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European lowlands
  2007, KNNV Publishing, The Netherlands.

  Een flora voor het identificeren van alle in Nederland en aangrenzende laaglandgebieden voorkomende soorten sieralgen. Het boek beschrijft meer dan 500 soorten en nog eens ruim 150 variëteiten.

 • Peter F.M. Coesel & Koos J. Meesters: European Flora of the desmid genera Staurastrum and Staurodesmus- Identification key for Desmidiaceae .
  2013, KNNV Publishing, The Netherlands.