sieralg van de maand
maart 2009

Cosmarium punctulatum

Cellen van Cosmarium punctulatum zijn middelmatig van grootte, bijna even breed als lang en gemarkeerd door een lineaire, gesloten sinus. De semicellen zijn trapeziumvormig met breed afgeronde hoeken en zwak convexe laterale zijden. Verreweg het meest algemeen is de varieteit subpunctulatum die gekenmerkt wordt door een min of meer circulaire groep van granula in het centrum van de semicel, gescheiden van radiaire series intramarginale/marginale granula door een sculptuurloze zone. De bolvormige zygosporen zijn voorzien van gevorkte stekels. C. punctulatum is wijd verspreid, en algemeen aan te treffen in zowel zwak zure, mesotrofe, als alkalische, meso-eutrofe wateren. Zygosporen zijn tamelijk zeldzaam.

 

Cosmarium punctulatum. Let op de subquadrate celvorm en de gekorrelde omtrek.

 

Celafmetingen (L x B): 30 x 28 µm

 


Image © Marien van Westen

 

C. punctulatum-cel in scheve positiie waardoor goed te zien is dat de celwand niet alleen aan de omtrek, maar ook aan de voorzijde grotendeels bekorreld is.

 

 

 

Dode, lege cel van C. punctulatum waaraan goed het patroon van celwandgranulering is te zien (bij var. subpunctulatum).

 

SEM-foto van C. punctulatum var. subpunctulatum. Let op de sculptuurloze zone tussen de centrale granulagroep en de radiaire series van intramarginale granula.

 

Zygospore van C. punctulatum. Merk op dat de stekels aan de top gevorkt zijn en aan de bovenkant van hun conische basis een ring van kleine tandjes dragen (mouse-over).