Cosmarium quinariumFoto © Henk Schulp

Cosmarium quinarium. Let op de trapeziumvormige cellen met breed afgeronde hoeken en iets convexe zijden, gemarkeerd door vrij ver uiteenstaande granula. De chloroplasten bevatten elk twee grote pyrenoiden.

Celafmetingen (L x B): 40 x 32 mm

 

 

Sieralg van de maand
januari 2012

Cosmarium quinarium

Cosmarium quinarium behoort tot de groep van de korrel-Cosmaria waarbij de granula ongelijkmatig over het celoppervlak zijn verdeeld. De soort in kwestie wordt gekenmerkt door semicellen die (in front-aanzicht) trapeziumvormig zijn, met breed afgeronde hoeken en zwak convexe zijden. De celwandornamentatie bestaat uit een marginale en een intramarginale serie van vrij markante, tamelijk ver uiteenstaande granula. Bij de nominate forma bevindt zich voorts een vijftal grote granula — gerangschikt in twee dwarse series — in het semicelcentrum. Bij de forma irregularis kan dit aantal centrale granula oplopen tot ongeveer negen, waarbij van een duidelijke rangschikking geen sprake is. C. quinarium is in ons land een zeldzame soort van zure, zwak minerotrofe hoogveenpoeltjes.

Cosmarium quinarium, patroon van celwandgranulamouse-over foto © Jan Šťastný (naar Iers materiaal)

Dode, grotendeels lege cel van C. quinarium. Let op het patroon van celwandgranula in het semicelcentrum, te weten een bovenste dwarsrij van 3 en een onderste dwarsrij van 2 grote granula.

Cosmarium quinarium forma irregularis, empty cellFoto © Koos Meesters

Een lege cel van C. quinarium forma irregularis waarop een wat minder regelmatig patroon van celwandgranula is te zien. Let ook op de grove celwandscrobiculae waarop scherpgesteld in de onderste semicel.

Cosmarium quinarium forma irregularris in early stage of divisionFoto © Koos Meesters.

Een andere lege cel van C. quinarium forma irregularis die net aan een deling was begonnen.