Cel van Euastrum didelta. Let op de forse dimensies, de pyramidale omtrek van de semicellen en de ongedeelde basale lobben.
Afmetingen (L x B): ca 140 x 80 µm


 


Sieralg van de maand
januari 2024

Euastrum didelta


Euastrum didelta dient vergeleken te worden met E. humerosum. Beide soorten hebben vrij grote cellen met pyramidale semicellen die aan de rand krachtig gegolfd zijn en waarvan de toplob een diepe, gesloten mediane insnijding vertoont. Het belangrijkste verschil zit in de vorm van de basale lobben: ongedeeld bij Eu. didelta, ingebogen (resulterend in twee lobjes) bij Eu. humerosum. Af en toe echter worden intermediaire vormen aangetroffen waarvan de identificatie problemen geeft. In Nederland komt Euastrum didelta incidenteel voor in oligo-mesotrofe poelen.

Zelfde cel, maar gefocust op het celoppervlak (met een krachtige knobbel net boven de isthmus).Een andere cel van Eu. didelta waarvan de semicellen minder pyramidaal zijn en daardoor meer aan die van Eu. humerosum doen denken.