Cel van Closterium pusillum. Let op de breed afgeronde toppen en de grote terminale vacuoles die elk één groot kristal bevatten.

Celafmetingen (L x B): 35 x 7 µm

 

 


sieralg van de maand
november 2009

Closterium pusillum

Closterium pusillum is gemakkelijk te herkennen aan zijn kleine, gedrongen cellen met breed afgeronde tot afgeknotte toppen. De chloroplasten worden aan de celuiteinden begrensd door een grote, bolvormige vacuole waarin meestal één enkel kristal is aan te treffen. De celmorfologie, in het bijzonder de lengte/breedte-verhouding, is zeer variabel (Brook 1992). Cl. pusillum is een half-atmofytische soort, kenmerkend voor vochtige substraten en periodiek droogvallende poeltjes. In ons land wordt hij de laatste jaren , bij gericht monsteren in deze habitat, regelmatig aangetroffen en is dus kennelijk veel minder zeldzaam dan aanvankelijk gedacht.

Literatuur:
Brook, A.J., 1992. The desmid Closterium pusillum Hantzsch from two terraqueous habitats, with observations on asexual spore production. — British Phycological Journal 27: 409-416.

Een andere cel van Cl. pusillum met terminale vacuoles die op enige afstand van de top zijn gelokaliseerd.

Content for class "box375L" Goes Here

Closterium pusillum var. laticeps

Cel van Cl. pusillum var. laticeps die van de nominate varieteit verschilt door kopvormige (capitate) celuiteinden.