Closterium lineatum. Let op de celvorm die grotendeels lineair is en pas nabij de uiteinden een duidelijke kromming en versmalling naar de rondhoekig afgeknotte apices vertoont.

Cel-afmetingen (L x B): 560 x 16 µm

 

 

Sieralg van de maand
december 2017

Closterium lineatum

Closterium lineatum is nauw verwant met Cl. delpontei. Het belangrijkste verschil zit in de celomtrek: min of meer spoelvormig bij Cl. delpontei, grotendeels lineair bij Cl. lineatum. Net als bij Cl. delpontei is de celwand bij Cl. lineatum fijn, maar duidelijk gestreept en conjugatie leidt tot de vorming van urnvormige dubbelzygotes. In Nederland komt Cl. lineatum verspreid voor in zwak zure, mesotrofe trilveenpoeltjes en vennen. Zygosporen zijn slechts enkele keren gevonden.

Dubbelzygote van Closterium lineatum. Let op de urnvormige sporen en de streping van de celwand bij de lege gametangiumcellen.