Cosmarium ungerianum var. subtriplicatum. Let op de geprononceerde marginale en intramarginale knobbels bij de tophoeken alsook de mediane, subapicale knobbel, karakteristiek voor deze varieteit.

Celafmetingen (L x B): ca 60 x 50 µm

 

 

Sieralg van de maand
mei 2010

Cosmarium ungerianum
var. subtriplicatum*

C. ungerianum var. subtriplicatum behoort tot de groep van korrel-Cosmaria waarbij de korrels ongelijk van grootte zijn en ook ongelijk over het celoppervlak verdeeld.
De tophoeken zijn voorzien van series geprononceerde, vaak bruinig gekleurde, marginale en inframarginale knobbels. Soortgelijke, maar in het algemeen wat kleinere knobbels/korrels zijn gesitueerd bij de basishoeken en in een circulaire groep in het semicelcentrum. Ook tussen de centrale granulagroep en de semicel-apex is een opvallende, geïsoleerde knobbel te zien. C. ungerianum var. subtriplicatum zelf is in ons land onbekend, maar wel zijn er enkele vondsten, meer dan een halve eeuw geleden, van de nauw verwante variëteit bohemicum, uit enkele oligotrofe vennen bij Oisterwijk en Apeldoorn.

* Wellicht is deze variëteit meer verwant met Cosmarium triplicatum Wolle dan met C. ungerianum (Nägeli) De Bary

Een andere cel van C. ungerianum var. subtriplicatum. Let op de bruinige kleur van de grote knobbels op de tophoeken.

Cel die de wandsculptuur in het centrum van de semicellen toont: bruinige knobbeltjes, ieder omringd door een serie(op deze foto oplichtende) scrobiculae.

Idem, detail.