Cosmarium obtusatum. Let op de zwak gekartelde omtrek van de cel.
Cel-afmetingen (L xB): 55 x 50 µm

SEM-foto van Cosmarium obtusatum

 

 

Sieralg van de maand
februari 2017

Cosmarium obtusatum

Cosmarium obtusatum kan wat betreft celvorm en -grootte verward worden met C. botrytis . Waar echter de cellen van C. botrytis strak gelijnd zijn en grotendeels bezet met kleine, maar duidelijke korrels, is de celwand bij C. obtusatum aan de omtrek zwak gekarteld, vertoont  ze enkele intramarginale series afgevlakte verrucae, maar is verder ongesculptureerd.  In Nederland komt C. obtusatum vrij algemeen voor in in het benthos en tychoplankton van allerlei meso-eutrofe, circumneutrale wateren.

Dode cel van C. obtusatum waarop de gekartelde randen nog wat duidelijker uitkomen.

Een andere dode, lege cel van C. obtusatum waarop ook nog enkele intramarginale series van vlakke verrucae zijn te zien.