sieralg van de maand
oktober 2005

Xanthidium antilopaeum

Het geslacht Xanthidium  wordt gekenmerkt door biradiate cellen (in top-aanzicht min of meer ellipsvormig) waarvan de omtrek in front-aanzicht voorzien is van een serie stekels.

Doorgaans is de semicel in het midden meer of minder opgezwollen en ter plekke voorzien van korrels op, of kuiltjes in de celwand.

De algemeenste soort van dit genus is X. antilopaeum, gemarkeerd door zeshoekige semicellen met in de regel een tweetal  forse stekels op elk der apicale en laterale hoekpunten. Van deze soort zijn tal van variëteiten beschreven, deels zo sterk verschillend van de nominate varieteit dat ze wellicht beter als aparte soorten kunnen worden opgevat.

Van de drie hierbij gepresenteerde variëteiten  is de nominate varieteit (var. antilopaeum) in Nederland tamelijk algemeen in allerlei zwak zure tot zwak alkalische wateren, terwijl var. planum beperkt blijkt tot zure vennen en var. laeve overwegend wordt aangetroffen in  de trilveenzone van oligotrofe hoogveenvennen.


Een tweetal cellen van  Xanthidium antilopaeum var. antilopaeum.

Celafmetingen (L x B): ca  70 x 75 µm.

 

<< foto links:

Xanthidium antilopaeum var. laeve verschilt van de  nominate varieteit door de wijd geopende sinus tussen de twee semicellen.

Foto © Henk Schulp

 

foto rechts:

Xanthidium antilopaeum var. planum is te herkennen aan de neerwaarts gerichte laterale stekels.

Foto © Henk Schulp