Nieuwe, herziene uitgave!

 

Gedetailleerde gids voor de determinatie van sieralgen
2e Editie

 

Sieralgen zijn groene microalgen die een belangrijke rol spelen in aquatische ecosystemen.
Ze worden gebruikt bij de beoordeling van de waterkwaliteit.
KNNV Publishing presenteert nu de 2e editie van deze gids voor identificatie en classificatie van deze belangrijke organismen.

Dit boek is een waardevol hulpmiddel voor professionals in natuurbehoud en waterkwaliteitsbeheer.

 

Sieralgen vormen een morfologisch en ecologisch diverse groep van groene microalgen. De cellen vertonen een opvallende symmetrie, waardoor ze zich onderscheiden van andere algengroepen. Net als veel andere algensoorten zijn sieralgen belangrijke indicatoren voor de waterkwaliteit. Hun voorkomen geeft informatie over omgevingscondities zoals pH, geleidbaarheid en trofische toestand van een waterlichaam. Het gebruik van sieralgsoorten in milieustudies vraagt om betrouwbare identificatie.

KNNV Publishing presenteert nu een herziene en aanzienlijk uitgebreide versie van de uit 2007 stammende flora 'Desmids of the Lowlands' Deze nuttige gids beoogt alle sieralgtaxa te presenteren die momenteel bekend zijn uit Nederland en aangrenzende laaglandgebieden. Praktische identificatiesleutels en getetailleerde illustraties worden aangevuld met nuttige informatie over classificatie, morfologie en voortplanting, terwijl bij de beschrijving van iedere soort ook gegevens over ecologie en verspreiding worden vermeld. De gids behandelt meer dan 600 soorten en meer dan 150 extra variteiten. Omdat de meeste soorten kosmopolitisch zijn, kan deze flora ook buiten deze geografische regio van nut zijn.

 

Desmids of the Lowlands

Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Lowlands


Auteurs : Peter Coesel en Koos Meesters
Uitgever : KNNV Publishing, The Netherlands
Taal : Engels
Details : 424 pagina's, 26 x 18 cm, hardback
Afbeeldingen : zwart/wit afbeeldingen (136 platen en 21 tekst figuren)
Verschijningsjaar : 2023
ISBN : 9789050119481
Prijs : € 89,95
Direct bestellen : Desmids of the Lowlands, 2e editie