Bijzondere sieralgen in De Wieden, een verrassing

In ´Van Nature´ (jaargang 13, nr 3, maart 2003) is, in de rubriek ´Meten en Weten´, een stukje verschenen van Bart van Tooren, getiteld: Bijzondere sieralgen in De Wieden, een verrassing.

Hij bericht daarin over de vondst van Micrasterias pinnatifida en Cosmarium tesselatum in een trilveen in De Wieden en brengt deze vondst in verband met de ondiepe ligging van de voedselarme Pleistocene ondergrond ter plekke.

Zoals op de afgelopen winterbijeenkomst van onze Sieralgenclub is meegedeeld, zal deze interessante locatie een van de monsterplekken vormen van de komende zomerexcursie.