4e Internationale Symposium ‘Biology and Taxonomy of Green Algae'

Peter Coesel, Frans Kouwets en Ton Joosten bezochten het 4e Internationale Symposium ‘Biology and Taxonomy of Green Algae’ in Smolenice (Slowakije), afgelopen juni. In het kader van een door Peter georganiseerde sieralgensessie, met 10 lezingen en 4 posterbijdragen, hielden alle drie genoemden daar een voordracht. Veel van de in Smolenice gepresenteerde voordrachten en posters zullen gepubliceerd worden in het tijdschrift Biologia (Bratislava), mogelijk in de tweede helft van 2003.

Foto:

Deelnemers aan de sieralgensessie bij het groenwiersymposium in Smolenice, juni 2002.

Van links naar rechts:

Carlos Bicudo (Brazilië),
Marija Gligora (Kroatië),
Kamila Trojankova(Tsjechië),
Michael Dingley (Australië),
Kirsten Olrik (Denemarken),
Frans Kouwets (Nederland),
Gizella Fehér (Hongarijë),
Anton Joosten (Nederland),
Sylvie Nováková (Tsjechië),
Peter Coesel (Nederland),
Andrey Gontcharov (Rusland) en Rima Briskaité (Letland).
Rupert Lenzenweger (Oostenrijk) ontbreekt op de foto.Tijdens het Smolenice symposium zijn afspraken gemaakt tussen Peter Coesel, Frans Kouwets en Rupert Lenzenweger enerzijds en enkele vertegenwoordigers van de uitgeverij Gustav Fischer anderzijds, over de bewerking van enkele sieralgendelen in de serie ‘Süsswasserflora von Mitteleuropa’.

Foto:

Beoogde auteurs van een sieralgenaflevering in de Süsswasserflora serie.

Van links naar rechts:
Peter Coesel,
Frans Kouwets,
Rupert Lenzenweger.